اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

رنگ بر ذهنیت مردم از پلیس تاثیر ندارد

درخواست حذف اطلاعات

سلامت نیوز:رنگ جزو نمادهاست. در بیان، تابع زبان بدن هستیم. پوشش لباس یکی از شاخص های زبان بدن است و بعضی از نمادها در این قالب، نمادهای اجتماعی هستند که هر کدام از این نمادها می توانند معرف یک شاخص برای مردم باشند که تا چه حد نیازهای خودشان را برآورده کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ، یکی از این شاخص ها طبیعتا پوشش پلیس است. پوشش پلیس چیزی نیست که تابع سلیقه باشد. باید از یک نُرم جهانی پیروی کند. وقتی قرار است پوشش پلیس تعریف شود، طبیعتا باید معرف شاخص امنیت باشد. وقتی شهروندی لباس پلیس و کسی را که لباس پلیس را به تن دارد می بیند، امنیت برایش تداعی شود. اگر معکوس شود یعنی دیدن پلیس یا دیدن لباس پلیس به شهروند احساس ناامنی بدهد، نمی توان گفت الزاما اینجا رنگ لباس است که تاثیرگذار است؛ عملکرد پلیس است که می تواند به آن رنگ معنا ببخشد. ممکن است رنگ لباس پلیس قرمز تعریف شود، اشکالی ندارد اما به شرط اینکه شاخص عملکردی توام با امنیت وجود داشته باشد. به همین دلیل است که اولا از پوشش هایی استفاده می کنند که خنثی باشد و دوم باید به لحاظ عملکردی تا جایی که می شود، پلیس را با مفهوم امنیت معرفی کنند و سوم اینکه آموزش شهروندان به اینکه چطور می توانند به امنیت دسترسی داشته باشد و احترام متقابلی را تعریف کنند. اما اینکه صرفا رنگ عوض شود و عملکرد عوض نشود یا رنگ عوض شود ولی ذهنیت و فرهنگ سازی تغییر نکند، خیلی اثری نخواهد داشت چرا که در لباس های نظامی (چه لشکری و چه کشوری) دست ما برای انتخاب رنگ خیلی باز نیست. اما برخلاف رنگ ها که تابع نرم جهانی هستند، عملکرد می تواند منطقه ای و بومی باشد. اگر پلیس معرف رفتار همراه با احترام برای شهروندان باشد و حضورش در زمینه جرایم پررنگ تر از سایر زمینه ها باشد، طبیعتا با هر لباسی باشد احترام شهروندان را برمی انگیزد. اگر معکوس باشد که کار پلیس این باشد که برای پوشش لباس شهروندان سانتی متر بگذارد، از جایگاه پلیس کم می کند. کاری که باید با فرهنگ سازی حل شود، گردن پلیس می اندازند. به نظر می رسد که در جامعه ما هرجا کم می آورند پای پلیس را وسط می کشند که این باعث افت جایگاه پلیس می شود؛ بازار ارز به هم می ریزد، پوشش تابستانی و زمستانی، ورود زنان به ورزشگاه همه و همه را به پلیس ربط می دهند؛ و با این رفتارها طبیعتا جایگاه پلیس نزول می کند. باید فرهنگ سازی انجام شود و روی وظیفه سازی و وظیفه مداری کار کنند تا هرکس در حیطه وظایفش عمل کند تا جایگاه ها محفوظ بماند.