اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کوتاه کردن موی ٩ دانش‌آموز دختر دبستانی

درخواست حذف اطلاعات

سلامت نیوز:چند روز پس از اینکه خبر کوتاه کردن بخشی از موی سر یک دانش آموز ابتدایی در آبادان منتشر شد و واکنش های زیادی را برانگیخت، این بار نوبت به شهرستان فسا در استان فارس رسید تا در تیتر خبرها قرار بگیرد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ، معلم یک مدرسه ابتدایی موی ٩ دانش آموز کلاس دومی خود را کوتاه کرد چون از نظر او باعث مزاحمت برای سایر دانش آموزانی بود که در نیمکت پشت سر آنها قرار داشتند. رفتار یک معلم این شهرستان در کوتاه کردن موی تعدادی از دانش آموزان کلاسش مورد تایید آموزش و پرورش نیست. رییس آموزش و پرورش شهرستان فسای استان فارس خیلی زود در توضیحی اعلام کرد که هرچند رفتار این معلم برای حل یک مساله بوده اما مورد تایید آموزش و پرورش نیست. مسلم امینی نژاد توضیح داده است: هرچند نیت اصلی رفتار این همکار فرهنگی حل یک مساله به وجود آمده در کلاس درسش بوده ولی متاسفانه از یکی از بدترین روش ها برای حل این مساله یعنی کوتاه کردن مو به وسیله قیچی استفاده کرده که اصلا مورد تایید نیست. هرچند صیانت از حریم همکاران فرهنگی وظیفه ذاتی ما است اما از طرف دیگر صیانت و رعایت حقوق دانش آموزان به عنوان امانت هایی که به آموزش و پرورش سپرده شده اند نیز مورد اهمیت و تاکید است. به گفته او درحال حاضر برخی خانواده های دانش آموزان شاکی این معلم هستند و آموزش و پرورش موضوع را از طریق مراجع ذی صلاح اداری خود پیگیری می کند. تکرار این سوءرفتار با دانش آموزان دبستانی به فاصله چند روز هرچند نگران کننده به نظر می رسد اما مهدی علی اکبرزاده ، مشاور هنری وزیر آموزش و پرورش بهمی گوید که باید توجه داشت که این اتفاقات به دلیل آگاهی بیشتر دانش آموزان و والدین خبری و به دست مراجع بالاتر از مدرسه سپرده می شوند: من در مورد این موضوع به عنوان کارشناس آموزش و پرورش نظر می دهم. همین که اتفاقاتی که رخ می دهد از سوی والدین دانش آموزان مهم است و به اداره آموزش و پرورش اطلاع داده می شود نشان دهنده این است که خانواده ها و دانش آموزان نسبت به حقوق خودشان آگاه هستند و اگر تعرضی به مسائل حقوقی آنها شود عکس العمل نشان می دهند و مورد را به گوش مراجع بالاتر می رسانند. تخلفات ممکن است نه فقط در مدارس بلکه در صنف های مختلف و در سطح جامعه رخ دهد و این یک امر اجتناب ناپذیر است و اگر جز این بود نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود نمی داشت. او که در حال حاضر به عنوان مدیر تولید برنامه های رسانه تعاملی آموزش و پرورش هم فعالیت دارد، می گوید در برنامه هایی که برای دانش آموزان، والدین، مدیران و معلمان تدارک می بینند تاکید بیشتری روی مساله حقوق شهروندی داشته باشند تا دانش آموزان بیشتر از حقوق خود آگاه شوند، دانش آموزانی که البته از نظر او بسیار بیشتر از گذشته آماده واکنش نشان دادن به تضییع حق خود هستند: در آموزش و پرورش در زمینه آموزش حقوق شهروندی هم کتاب و جزوه های مختلف هست و هم دوره های آموزش ضمن خدمت. در رسانه تعاملی هم یکی از عناوین مهم مرتبط با این موضوع آموزش حقوق شهروندی برای دانش آموزان و مدیران و معلمان در دستور کار ما قرار دارد تا دانش آموزان با حقوق و وظایف خودشان آشنا شوند؛ آن هم در جامعه امروز با توجه به وسعت دسترسی به اطلاعات به خصوص در مورد دانش آموزان که کنجکاو هستند و سعی می کنند اطلاعات لازم را نسبت به حق و حقوق خودشان مطالعه کنند. خوشبختانه دانش آموزان امروز پرسشگرانه صحبت و سعی می کنند بیشتر بدانند و اگر در فضایی قرار بگیرند که حس کنند به حق و حقوق آنها کم توجهی می شود آن را مورد سوال قرار می دهند و از طریق اولیای مدرسه و اولیای خودشان موارد را مطرح می کنند.